Je bekijkt nu Wat is Nieuw vrouwelijk leiderschap?

Wat is Nieuw vrouwelijk leiderschap?

Leiderschap en (persoonlijk) leiderschapsontwikkeling is hot en de waarde ervan wordt steeds meer erkend. De wereld zit in snelle veranderingen en vraagt om nieuwe visie en kwaliteiten van leiders.

Het ‘oude leiderschap’ is leiderschap dat voortkomt uit ons eeuwenoude patriarchale systeem.
Ooit in een heeel ver verleden is er ook een matriarchaal systeem geweest, een systeem waarbij vrouwen en hun specifieke kwaliteiten leading waren. Totdat vrouwen steeds meer gemarginaliseerd zijn. Een proces dat terug te vinden is in de geschiedschrijving van onze beschaving. Beschreven vanuit een mannelijk oogpunt, met weinig ruimte voor de waarde toevoeging van vrouwen, eerder met een stigmatisering van bepaalde type vrouwen. En waarin duidelijk is gebleken dat vrouwen werden teruggebracht tot één rol die ze voornamelijk mochten innemen: voortbrenger en verzorger van nageslacht. De geschiedenis waarin er zelfs een periode is geweest waarin vrouwen die opstonden voor een nieuwe visie en een nieuwe evenwichtige manier van samenleven werden vervolgd of zelfs op de brandstapel terecht kwamen. Waarin ze werden verleid om andere vrouwen aan te wijzen om hun eigen hachje te kunnen redden, waardoor er ook in de vrouwengemeenschap zelf verdeeldheid en wantrouwen werd gezaaid.

Het is nog relatief heel recent (sinds vorige eeuw) dat vrouwen weer meer bewegingsruimte zijn gaan krijgen en gaan innemen. Maar de eeuwen van onderdrukking van onze eigenwaarde is nog steeds in vele vrouwen terug te vinden. Daarnaast staan er steeds meer vrouwen op die nog sterker willen breken met oude patronen, oude wonden en hun eigen regie en vrijheid volledig willen terug claimen.
Juist in deze uitdagende veranderende tijd waarin we leven, waarin nieuw leiderschap wordt gevraagd, staan er steeds meer vrouwen op voor hun eigen specifieke kwaliteiten vanuit authenticiteit, zoals verbinding, intuïtie, inspiratie, lichtheid, bewustzijn, zachte krachten en heelheid. Er durven steeds meer vrouwen hun volledige plek in te nemen en vanuit vertrouwen, een vernieuwende visie en hun eigen waarheid, deel te nemen aan het leven.
Dit nieuwe vrouwelijke leiderschap, waarin vrouwen hun oude sisterhood steeds meer herstellen en elkaars rug weer gaan dekken, mag zich nog veel meer als een olievlek over het land en zelfs over de wereld gaan verspreiden. This world needs it!

Om wat? Om ons weer te bewegen richting een matriarchaat? Dat denk ik niet. Wat mij betreft ligt er de uitnodiging voor een evenwichtig gelijkwaardig en potentievol huwelijk tussen beiden. Zowel in onze binnenwereld als in onze buitenwereld!

First things first!

Daarom nieuw vrouwelijk leiderschap.