Wat is Nieuw Vrouwelijk Leiderschap?

Nieuw Vrouwelijk Leiderschap staat voor intuïtief, bewust, belichaamd en creërend persoonlijk leiderschap in werk en privéleven vanuit authenticiteit, je volledige vrouwelijke essentie en sexiness,  je eigen kernwaarden en gevoel van volledige eigenwaarde. Vanuit het verlangen om bij te bedragen aan een nieuw narratief voor jezelf en je omgeving, omdat je gewoonweg geen zin meer hebt in het ‘oude verhaal’.


Hoe is het ontstaan?

Nieuw Vrouwelijk Leiderschap komt voort uit een persoonlijk en collectief verlangen om het vrouwelijke aspect en essentie in wie we zijn nog meer te mogen omarmen en belichamen. 

De kwaliteiten, de essentie en potentie van het vrouwelijke is eeuwenlang op diverse manieren onderdrukt geweest. Dit heeft wonden geslagen in ons (colllectief) zelfbewustzijn en ons natuurlijk en compleet gevoel van eigenwaarde. Dit is wat steeds meer benoemd wordt als de collectieve vrouwenwond (of wordt ervaren in een persoonlijke moederwond!).

Jarenlang was ‘mannelijk leiderschap’ de maatstaf en hebben vele vrouwen getracht hieraan te voldoen, afgesneden van hun eigen volledige wijsheid, verlangen en natuurlijke vrouwelijke kwaliteiten zoals zachtheid, flow, intuïtie, natuurlijk gevoel voor verbinding op diverse lagen. Vanuit een diepe wijze intelligentie in het bekken en in de seksuele organen. Verbonden met ons natuurlijke ritme en het natuurlijke ritme van de aarde. Daar waar we voelen dat we helemaal thuis zijn. Daar waar we voelen dat er nog veel meer liefde huist!

Het is een tijd waarin vrouwen de wereld vanuit hun eigen innerlijke wijsheid, volledige draagkracht en lichamelijke flow mogen gaan visualiseren, vormgeven en beleven. Het nieuwe verhaal creëren we zelf.

COMMUNITY

Jouw missie Jouw leven

Helemaal komen bij jouw meest authentieke, creatieve en levenslustige zelf, heeft met vele facetten te maken. De wonden die we meedragen, de beschikbare hulpbronnen, kennis en zelfbewustzijn over wie je bent, je verlangens en de rollen die je hebt in je werk en privé leven. Elke keer is het weer een oefening in veerkracht, opstaan en weer doorgaan.

Bekijk het aanbod

Doe je mee?

In de agenda vind je onder meer de sparkdagen.
Deze dagen hebben als doel om je een (halve) dag lang even helemaal te kunnen onderdompelen in een zelf gekozen thema en manier om deze aan te vliegen en  eruit te komen met meer inzicht, helderheid, inspiratie, heling, flow en hervonden plezier! 

MISSIE & WAARDEN

Onze missie

Onze Waarden

Nieuw Vrouwelijk Leiderschap heeft de diepe wens dat elk meisje en elke vrouw zich kan ontwikkelen tot een moedige, krachtige vrouw die haar waarde kent, vanuit haar hart leeft en haar eigen geluid deelt met de wereld via haar eigen unieke kwaliteiten en uitstraling. Het is mijn missie om voor jou een veilige, inspirerende omgeving te creëren om je verlangens te ontdekken en te gaan leven, je volledige eigenwaarde vrij te maken en jouw stappen te kunnen zetten richting jouw ware missie waarbij je je gesteund, compleet en geliefd voelt

‘Live a life without limits, all things are possible to those who believe. ’

Zowel in de online ruimte als in de fysieke ruimte van Nieuw Vrouwelijk Leiderschap wordt openheid en acceptatie erg belangrijk gevonden.

We werken vanuit de volgende waarden:

1. Iedereen is van waarde ongeacht kleur en achtergrond.
2. Sociale rangorde op basis van maatschappelijke status, opleiding en religie gelden niet in de gedeelde ruimte van Nieuw Vrouwelijk Leiderschap.
3.  Elke ziel is gelijk en anders tegelijk.

4. Liefde is een geboorterecht voor iedereen.

5. Respect voor ieders verhaal, ontwikkeling en levensfase.
6. Compassie is een enorme sterke deblokkerende en helende kracht.
7. Verbinding leidt tot potentie.
8. Avontuur is leuk.
9. Vrijheid het ultieme streven.
10. Schoonheid voedt de ziel.
11. Kwetsbaar zijn wij allen. Huilen mag!
12. We mogen allemaal meer thuiskomen bij onszelf

Sisterhood

Essentie, Positieve Creatie, Waarheid

In al het groepsaanbod is het doel om een sfeer van sisterhood te creëren. In sisterhood creëren we gezamenlijk een warme open space van luisteren, aanwezigheid en verbinding. We kunnen oefenen in aanwezigheid met een open hart en een open mind, zonder de ander te hoeven fixen of advies te geven. 

Binnen de groepsprogramma’s ‘holden we space’ voor ieders beweging van ups en downs in het proces van loslaten wat niet meer nodig is en geboorte van nieuwe mogelijkheden, gevoelens, inzichten en actiestappen. Wetende dat we het niet voor de ander hoeven invullen of oplossen, maar vooral er helemaal zijn en luisteren al een magische impact heeft. We kunnen leren van de impact van wat ieders verhaal in onszelf losmaakt. Daar zit voor allen de verbinding en mogelijkheden voor groei.

ONTDEK MEER